New North Rd Kingsland

New North Rd Kingsland

Somerville Renovation

Somerville Renovation

PaknSave Manukau

PaknSave Manukau

Otahuhu Power Station Shrink Wrapped tower 2

Otahuhu Power Station Shrink Wrapped tower 2

Shrink Wrapped Otahuhu Power Station Tower 3

Shrink Wrapped Otahuhu Power Station Tower 3

Boat Yard Half Moon Bay Auckland

Boat Yard Half Moon Bay Auckland

Te Atatu Road

Te Atatu Road

Painters Scaffold

Painters Scaffold

Meadowbank Auckland

Meadowbank Auckland

Otahuhu Power Station Shrink Wrapped

Otahuhu Power Station Shrink Wrapped

Princes wharf

Princes wharf

Stanley Street Parnell

Stanley Street Parnell

A.U.T. Southern Campus

A.U.T. Southern Campus

AUT+Southern+Campus2.jpg